Răspunsuri

2014-04-28T23:27:56+03:00
in engleza:For over massive hills with trees sad and rust , beat icy wind . Nature gloomy bend on contact with cold air and is trying to resist with dignity before winter is installed in power . Abandoned to the mercy of low temperatures , nature makes desperate efforts to fight the cold that your breath . Need a heat ray that uncontrolled chills chase can be read on the face of any surrounding plants .

A cold astonishment specifies a cold winters dominates the entire landscape . Bitter cold came on tree bark asleep and hear the crack of frozen branches far and wide . Appearances like trees with bare branches seem to beg mercy from the merciless wind . Instead of a compassionate response , the wind sent a breath colder than before. Harassment continues crivăţ hours that appear years after it ceases . Truce is installed around and the first sign of cessation of hostilities is a timid broken clouds .

After the leaden sky , the sun shows its front teeth . Is tired or sick since it has no strength to însufleţască atmosphere on earth. Rays hit the ground , for a few minutes before retiring after the cloud leaden timid .

On the open road the sun grabs a few scattered snowflakes . Small and Amar seem to have the strength to subdue the surrounding cold . This is the first sign that winter Delin entering their rights. Other flakes they are more determined than the first. Little by little , the sky is filled with stars fairest of snow . The first flakes hit the ground that only lasts an instant , then melt and disappear . Those who come back bigger and fluffy , hardworking settles on the ground , starting to weave endless white carpet .

Snow grows visibly white cloak covering everything . Gloomy atmosphere miraculously disappears. Great White emit a cool light that invigorates than nature . Although the cold is just as dense, feels like nature 's harshness less . Now , dressed in white robes , trimmed with large flakes of snow, nature feels protected . From heaven continuous heavy snow flakes falling in a rhythm becoming more alert . Thus winter mark their territory and declare absolute ruler over all over .
in romana : De peste dealurile masive, cu copaci triști și ruginii, bate un vânt rece ca gheața. Natura mohorâtă se încovoaie la contactul cu aerul rece și încearcă se reziste cu demnitate în fața iernii ce se instalează în forță. Abandonată la cheremul temperaturilor scăzute, natura face eforturi disperate să lupte cu frigul ce-ți taie respirația. Nevoia unei raze de căldură, care să alunge frisoanele necontrolate, poate fi citită pe chipul oricărei plante din jur.

O înmărmurire rece, specifică unei ierni geroase, domină întregul peisaj. Frigul pătrunzător a intrat în scoarța copacilor adormiți, iar trosnetele crengilor înghețate se aud până departe. Ca niște arătări, copacii cu crengile golașe, par a implora milă din partea vântului nemilos. În loc de un răspuns plin de compasiune, vântul trimite o nouă răsuflare, mai rece decât înainte. Hărțuiala crivățului continuă câteva ore, care par ani, după care încetează. Armistițiul se instalează împrejur, iar primul semn al încetării ostilităților este o înseninare timidă.

De după bolta cerească plumburie, soarele cu dinți își arată fața. Este obosit sau poate bolnav din moment ce nu mai are vlagă să însuflețască atmosfera de pe pământ. Razele lui ating solul, preț de câteva minute, după care se retrag timide după perdeaua de nori plumburii.

Pe drumul deschis de razele soarelui o apucă câțiva fulgi de zăpadă răzleți. Mici și amărâți, par a nu avea forța să domolească frigul din jur. Acesta este primul semn că iarna își intră pe delin în drepturi. Alți fulgi îi urmează, mai hotărâți decât primii. Încetul cu încetul, cerul se umple de gingașele steluțe de nea. Primii fulgi care ating pământul rezistă doar o clipită, după care se topesc și dispar. Cei care vin din spate, mai mari și mai pufoși, se aștern harnici pe sol, începând să țeasă covorul de alb nesfârșit.

Stratul de zăpadă crește văzând cu ochii, acoperind totul cu mantia sa albă. Ca prin miracol atmosfera mohorâtă dispare. Marea de alb degajă o lumină rece care înviorează puțin natura. Deși frigul este la fel  de dens, natura parcă resimte mai puțin asprimea lui. Acum, îmbrăcată în straie albe, împodobite cu fulgi mari de zăpadă, natura se simte protejată. Din cer continuă să cadă fulgi grei de omăt, într-un ritm din ce în ce mai alert. În felul acesta, iarna își marchează teritoriul și se declară stăpână absolută peste tot cuprinsul.

1 5 1