Fie ABC un triunghi si AD perpendicular pe BC , D apartine lui BC . Daca AD=4 cm , tangenta unghiului B = 4 supra 3 si tangenta unghiului C = 1 , aflati lungimea laturii BC .

1

Răspunsuri

2014-04-29T09:41:56+03:00
ΔABC, AD perpendicular pe BC, AD cunoscut, B si C cunoscute
Se cere BC
---------------------
BC = BD + DC = ABcosB + ACcosC = AD * ( ctgB + ctgC ), unde ctα = 1/tgα, tgα cunoscut