Răspunsuri

2014-01-20T07:42:31+02:00
Cel mai inteligent răspuns!
  • Utilizator Brainly
2014-01-20T11:13:12+02:00
Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00. Candidaţii care la proba orală obţin calificativul respins nu mai susţin proba scrisă. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă, se admit contestaţii. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + 3 MA) : 4. = MFA unde: APT = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, calculată cu două  zecimale, fără rotunjire; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere. Media finală de admitere este minim 6.00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini. Media finală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
1 5 1