Răspunsuri

2014-01-20T00:09:56+02:00
Legătura covalentă este legătura chimică ce presupune punerea în comun a unor perechi de electroni între atomi. Balansul stabil dintre forțele de atracție și de dispersie dintre atomi în timpul schimbului de electroni este cunoscut calegare covalentă. Pentru multe molecule, punerea în comun de electroni permite fiecărui atom să-și formeze configurație stabilă pe fiecare strat electronic, spre o configurație electronică mai stabilă.

Pentru formarea moleculelor, atomii pun în comun electroni din stratul de valență. Se formează adevăratele legături între atomi, numite legături covalente, care sunt rigide și orientate în spațiu.
1 1 1