Răspunsuri

2014-04-27T20:51:56+03:00
2014-04-27T21:01:20+03:00
Fie rombul ABCD cu m<A=60³⇒m<B si m<D=120³ si ΔABD si ΔCDB sunt echilaterale.(un romb particular)
AP perpendicular pe AD inaltimea triunghiului ABD
inaltimea in triunghiul A BD echilateral =l√3 supra 2= \frac{8 \sqrt{3} }{2} =4√2
A=l·h=8·4√2=32√2 cm²