Poate cineva sa-mi traduca si mie textul acesta, NU MA PREA PRICEP LA TRADUCERI, ;

Going underground

Timothy Scott was leisurely leafing through a local newspaper when he saw a small advert for a "concrete reservoir for sale". The couple, known locally as 'the moles", have decided to go of the most unusual homes in Britain ,but for good ecological reasons too.
Instead, they found a sweer-smelling 10m by 20m space, 4m high. The massive concrete roof, and the earth above it, was supported by eight large original brick pillars.
'We knew immediately that it would make a wonderful home,' say Thimothy. These will be the main source of light and heat for the house. Natural light willspread though glass walls to the three bedrooms, two bathrooms and kitchen off the central area.
'We expect virtually no heating bills,' Timothy says. 'The surrounding earth and the inside of the walls should provide an ample storage area for the solar energy we gaiin throught the pyramids during the day. We estimate hat tis will cut your electricity bills by al least a third.'
The couple's belief in the benefist of living underground is denuine. Living underground, Which is quite common in America, in parts of Spain and in China, has many advantages for families. What's more, they are naturally protected from wind and draughts. Earth sheltering also provides greater security and at the same time a building that will last a good 500 years. There are fewer than a dozen earth-sheltered homes in Britain, which makes theirs inhibitants into pioneers of a sort.
Building this way is aslo compatible whit the new conservationist methods. To avoid living in 'shoe boxes' and to keep agricultural land green, there is really time, or less,'says Timothy, 'I believe that large numbers of people will be living in earth-sheltered homes in Britain.
Earth-shetered homes don't have to be like Timothy's reservoir. A patio is also possible, as long as there is enough space in front of a house.
However, accoording to Peter Carpentier, secretary of the British Earth Sheltering Association, who lives in his own underground home, there are a few disadvantages. For instance, because there are so few earth-sheltered homes in the UK, it is usually hard, although no impossible, to get planning permission. When a lot of excavation is needed, building costs can be higher than for conventional homes, although saving can be made in other ways.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-04-27T11:08:39+03:00
Timothy Scott a fost pe îndelete informat printr-un ziar local, când a văzut un anunț mic pentru un " rezervor de beton de vânzare " . Cuplul , cunoscut local ca " alunite " , s-au decis să meargă din casele cele mai neobișnuite în Marea Britanie , dar din motive ecologice bune. 
  În schimb , au găsit un 10m dulce cu miros de spațiu 20m , 4m mare . Acoperiș din beton masiv , iar pământul de deasupra , a fost sustinut de opt coloane mari de cărămidă originale . 
  " Am știut imediat că va face o casă minunată , " spune Thimothy . Acestea vor fi principala sursă de lumină și căldură pentru casa . Lumina naturala se va răspândi , deși pereți de sticlă cu trei dormitoare , doua bai si bucatarie de pe zona centrală .    "      Ne așteptăm ca practic nici facturile de încălzire ", spune Timothy . "Pământul înconjurător șiinteriorul pereților ar trebui să ofere un spațiu amplu de stocare pentruenergia solară câștigăm crezut piramide în timpul zilei . Estimăm pălărie acest lucru va reduce facturile de energie electrică de cel putin o treime . "     
Credinta cuplului în beneficiile de a trai subteran este autentic . Subteran de viață , care este destul de comună în America , în unele părți din Spania și din China , are multe avantaje pentru familii . Ce e mai mult , ele sunt în mod natural protejate de vânt și proiecte . Sheltering pământ oferă , de asemenea, o mai mare securitate și, în același timp, o cladire care va dura mai bine de 500 de ani. Există mai mult de o duzină de pământ acoperită de case din Marea Britanie , ceea ce face de locuitori ale lor într- un fel de pionieri .     
Construirea în acest mod este ASLO pic compatibil noile metode conservator . Pentru a evita trăiesc în " cutii de pantofi ", și de a păstra terenurile agricole verde , există într-adevăr timp , sau mai puțin ", spune Timothy , " Eu cred că un număr mare de oameni vor locui în case de pământ acoperită în Marea Britanie .     
  Case de pământ protejate , nu trebuie să fie ca rezervor lui Timotei . O terasa este , de asemenea, posibil , atâta timp cât nu există suficient spațiu în fața unei case .     
   Cu toate acestea , accoording la Peter Carpentier , secretar al Pământului Asociației pentru adaposturi  britanice , care locuiește în propria lui casă sub pământ , există câteva dezavantaje . De exemplu , pentru că există atât de puține case , pământ adăpostit în Marea Britanie , este de obicei greu , deși nu imposibil , pentru a obține permisiunea de planificare . Atunci când este nevoie de o mulțime de excavare , costurile de construcție poate fi mai mare decât pentru casele conventionale , cu toate că de economisire se poate face în alte moduri .
am facut si eu lectia asta
da ? ce clasa esti?
10
aha eu sunt a IX-a facem cartea aceea si intr-a 10 si intr-a 9 pt ca e prea mare
aa :))