Răspunsuri

2014-04-25T15:15:28+03:00
Cum afirma Vasile Alexandri.. Limba este condiția existenței omului ca ființă rațională,pentru că prin ea omul judecă,prin ea comunică și în ea își păstrează comoara spirituală pe care a acumulat-o din celemai vechi timpuri.  Limba are funcțiile de instrument al gîndirii,de haină materială a gîndului și de depozitde informații despre tot ce cunoaște omul în prezenteam”Comunicarea poate fi realizată atît în formă orală cît și în formă scrisă,însă ea nu selimitează doar în cuvinte (comunicare verbală), ci și prin anumite semne (comunicarenonverbală).În comunicarea nonverbală se utilizează limbaje de altă natură,cum ar fi alfabetulMorse sau alte sisteme desAltfel zis,comunicarea verbală,avîndu-si originea de la Cuvînt(Biblia:”la început a fost cuvîntul”
6 3 6