1) Se da functia f:R-R unde f(x)=2x+1
Determinati punctul de pe grafic care are coordonatele egale.
2) Determinati numarul natural de forma ab, scris in baza 10, pentru care ab=5a+3b
3)Intr-un ora sunt in prezent 484000 de locuitori. Populatia a crescut in fiecare din ultimii 2 anu cu 10%. Cati locuitori erau in oras acum 2 ani??

1

Răspunsuri

2014-04-24T16:40:42+03:00
  ,      intersectia cu OX => y=0   0 = 2x+1
                                        2x = 1 
                                         x = 1 supra 2 
                                         x =  0.5 A(0.5,0)
Intersectia cu OY => x = 0   f(x) = 1
      B ( O , 1 )
 Atata stiu :3