Răspunsuri

2014-04-24T15:08:00+03:00
eseu stefan cel mare
Se spune că Moldova nu a fost niciodată mai întinsă , mai bogată şi mai respectată ca în acele vremuri, în care faima domnitorului ei s-a răspândit chiar şi în apusul creştin si în răsăritul necredincios, stârnind admiraţia prietenilor şi respectul duşmanilor aşa cum îl descria Grigore Ureche în Letopiseţul ţării Moldovei, pe marele voievod :
Fost-au acest Ştefan Vodă om nu mare de statlucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vâra că văzându-l ai săi să nu se îndepărteze şi pentru aceea războiul de nu biruia şi unde-l biruia alţii nu pierdea nădejdea că ştiindu-se căzut jos se ridica deasupra biruitorilor.
Ştefan cel Mare nu şi-a pus pecetea numai pe istoria unui popor, ci şi asupra unui continent care fără el ar fi avut mult de furcă cu turcii.


Ştefan a avut 3 soţii, Evdochia din Kiev, decedată în 1467, Maria din Mangop, decedată în 1477 şi Maria, fiica lui Radu cel Frumos.
Ştefan a lăsat in urmă multe lăcaşuri dumnezeieşti, atât în ţară cât şi în afara
hotarelor ei, in Ardeal , în Ţara Românească şi pe muntele Athos. În perioada domniei lui , Moldova a cunoscut o perioadă de mare avânt cultural şi economic.
Artele plastice au înflorit, în special tehnica de realizare a frescelor bisericeşti, născându-se noi concepţii arhitectonice, fiind
schimbat sistemul de fortificaţie al cetăţilor. Nimeni şi nimic nu va şterge amintirea unei astfel de domnii înfloritoare şi numele lui ŤŞtefan ť devenit prin faptele sale Ť Cel Mare ť.
Ştefan cel Mare este cel MAI MARE ROMAN al tuturor timpurilor.
Apărătorului creştinătăţii, bine-credinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al iertării celor ce i-au făcut rău, celui cinstit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm:
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!
ii bun eseul ?