Răspunsuri

2014-04-23T14:58:29+03:00
Cele mai importante ramuri industriale din raion sunt:
1. Industria vinului. Printre  mai mare întreprinderi vinicole din raion menţionăm: „Noroc”. Întreprinderile de producere a vinului în raion deţin o cotă ridicată în volumul total pe industrie, deşi în ultimii 3 ani producţia totală de vinuri s-a redus. Cu toate acestea, industria vinului este cea mai importantă industrie a raionul Teleneşti. Pieţele de export nediversificate şi înăsprirea concurenţei pe pieţele tradiţionale impun companiile vinicole să recurgă la raţionalizarea sistemului de afaceri, îmbunătăţirea sistemelor calităţii şi sporirea efortului în departamentele de marketing şi vânzări.  
2.  Industria extractivă şi de producere a materialelor de construcţie. O importanţă deosebită pentru raionul Teleneşti revine extragerii pietrei, extragerii nisipului . Existenţa carierelor cu un spectru bogat de resurse naturale (piatră, nisip, pietriş, argilă, prundiş, calcar) servesc ca fundament pentru producerea materialelor de construcţie. Dintre cele mai mari unităţi economice în domeniu menţionăm carierele di satele  Verejeni, Pistrueni, Ordăşei , Brînzeni , Căzăneşti.  
3. Producerea miezului de nucă pentru consum, unde  în  ultimii ani sa căpătat indici mari  (anul cantitatea  miezului de nucă prelucrat atinge cifra de  500 tone). Activiză  în raion la moment:  14 mori din cele  19  pentru  măcinarea  griului, 6 mori de porumb  din cele  10 ,  25 de oloiniţe  din cele 37 existente, 6 brutării  din cele 11exisstente