Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-04-23T06:48:34+03:00
Fie AB = L si BC = l;
Ai ca AC = 12 cm;
Aplici T. catetei in triunghiul dreptunghic ABC => L = 6 \sqrt{3} cm si l = 6 cm;
Atunci A = L * l = 36 \sqrt{3}  cm^{2}
P = 2( l + L) = 12( 1 +  \sqrt{3} ) cm;


Bafta!
2014-04-23T09:54:56+03:00
ABCD-dreptunghi,AM=9cm, MC=3cm AB perpend pe BC,AC-diagonala,MB perpend pe AC=>   In tr ACB , dreptunghic in B, MB²=AM*MC⇒MB=3√3 cm, 
In tr AMB dreptunghic in M  AB²=AM²+MB²⇒AB=√108=6√3 cm,
 In tr BMC dreptunghic in M  BC²=MB²+MC²⇒BC=6cm
P=2L+2l=2*6√3+2*6=12(√3+1)cm
A=L*l=6√3*6=36√3cm
unde A-aria, P-perimetrul dreptunghiului, l-latimea, L-lungimea

4 5 4