Răspunsuri

2014-04-21T20:37:55+03:00
M(BCA)= 3k = 15
m(ABC)=15k = 75
m(BAC)=18k =90
36k=180
k=180/36
k=5
2014-04-21T21:40:11+03:00
M(A)+m(B)+m(C) d.p cu 3,15 si 18
m(A)/5 + m(B)/15+m(C)/18=k
m(A)=3k
m(B)=15k
m(C)=18k
36k=180
k=180:36
k=5
m(A)=3*5=15
m(B)=15*5=75
m(C)=18*5=80

V.15+75+80=180