Lectia:notiuni de trigonometrie in triunghiul dreptunghic
EX:inaltimea trapezului dreptunghic ABCD cu AB||CD,AB<CD,m(<A)=90grade,este de 15cm,iar tgC=0,6cm.Calculati BC

1

Răspunsuri

2014-04-21T14:58:46+03:00
TgC= cateta opusa/cateta alaturata
tgC=0,6
0,6=15/x
x=cateta determinata de inaltimea dusa din B (E- piciorul inaltimii care cade pe BD)
x=15/0,6=25 cm
BC²=BE²+EC²
BC²=225+625=850
BC=√850=5√34