Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<25) şi apoi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, ale cărei elemente primesc valori după cum urmează: elementul din linia i şi coloana j primeşte ca valoare ultima cifră a produsului i*j (1≤i≤n şi 1≤j≤n). 5. Programul va afişa matricea astfel construită pe ecran, câte o linie a matricei pe o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu. Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată. (10p.)
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 2
4 8 2 6

1

Răspunsuri

2014-04-18T12:31:26+03:00
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{int n,i,j,a[25][25];

cin>>n;

for (i=1;i<=n;i++)
 for (j=1;j<=n;j++)
 a[i][j]=(i*j)%10;

 for (i=1;i<=n;i++)
 {for (j=1;j<=n;j++)
  cout<<setw(4)<<a[i][j];
  cout<<endl;
  }
}