Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m (2≤m≤10, 2≤n≤10) şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j (1≤i≤n, 1≤j≤m). Matricea se va afişa pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu. 5. Exemplu: pentru n=4 şi m=5 se va afişa matricea alăturată. (10p.)
1 1 1 1 1
1 2 2 2 2
1 2 3 3 3
1 2 3 4 4

1

Răspunsuri

2014-04-18T12:36:16+03:00
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{int n,m,i,j,a[25][25];

cin>>n;
cin>>m;

for (i=1;i<=n;i++)
 for (j=1;j<=m;j++)
if (i<j)
a[i][j]=i;
else
a[i][j]=j;

 for (i=1;i<=n;i++)
 {for (j=1;j<=m;j++)
  cout<<setw(2)<<a[i][j];
  cout<<endl;
  }
}


6 4 6