1 a) rezultatul calculului x+x+x=... b) inversul numarului 4x,x≠0,este numarul... c) pentru x = 1 ,valoarea numarului a = x² + x este egala cu .... d) calculand(2x + 1)(x - 1), se obtine..... 2.Pentru fiecare din enunturile urmatoare notati cu A ( adevarat ) sau F ( fals) : a) opusul numarului 7x² este 1/7x². b)rezultatul calculului(3x²)² este 3x la puerea 4. c)triplul lui 2x²y este 6x²y. d)dubland 3x - 1 se obtine 6x -2. 3)uniti fiecare enunt din coloana A cu raspunsul din coloana B: A B a)rezultatul calculului 2x la 6 +x la 6 - 9x la 6 1)-6xla 6 b)patratul numarului 2x³ 2)6x la 6 c)puterea a treia a numarului 2x² 3)8x la 6 d)opusul numarului -6x la 6 4)-8x la 6 5)4x la 6 La urmatoarele exercitii se cer rezolvarile complete 4. efectuati urmatoarele calcule: a)(2x+5)(x-1)-3(x²+2x-3)+x(x-2); b)9x la 4 ·y la 4 · z la 4:(xyz²)²+(-12x²y³z la 4) : (-3yz la 4) +(3x²yz-6xyz):(3z). 5. daca 3x-y=5,calculati a=(3x -y) + (3x - y)²+...+(3x-y)la 10

1
cel care da primul raspuns complet il notez ca cel mai bun

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-04-16T19:03:49+03:00
1a)3x
b)-4x
c)2
d)2x^2-x-1

2a)f
b)f
c)a
c)a

3)a-1
b-5
c-3
d-2

3 4 3