Răspunsuri

2014-04-16T23:34:59+03:00
Hora Unirei este un cântec care exprimă sentimentul de bucurie, generat de momentul istoric al Unirii Principatelor Române, ce devine tema acestei poezii.Ideea este că dobândirea unităţii şi independenţei naţionale se poate realiza printr-o luptă continuă, perseverentă, hotărâtă.Poetul afirmă unitatea destinului naţional:„Amândoi o soartă-n lume”, unitatea fiinţei naţionale: „Amândoi suntem de-o mamă, / De-o făptură şi de-o samă, /Ca doi brazi într-o tulpină, /Ca doi ochi într-o lumină”. Versurile de tipul: „Să-nvârtim hora lui ici /Pe pământul României!” incită la o unire deplină a tuturor celor zece provincii româneşti: Moldova, Basarabia, Bucovina, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Transilvania, Banat; Crişana, Maramureş, unire care s-a realizat la 1 Decembrie 1918.
 Poezia “Gerul” de Vasile Alecsandri este un pastel. Ea face parte din seria pastelurilor închinate anotimpului alb (iarna, viscolul , miezul iernii , la gura sobei) și are toate notele caracteristice ale speciei literare pe care o ilustrează . Fiind un pastel și implicit , o operă lirică , se observă și aici faptul că poetul iși exprimă direct propriile trăiri în strânsă legatură cu aspectele descrise . 
Ultima strofă a poeziei completează imaginea gerului. Personificarea “Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare / Ce se întrec pe câmpul luciu, scoțând aburi lungi pen are”, ilustrează intensitatea acestuia. Invocația”O! tu, gerule năprasnic, vin’ îndeamnă calul meu / Să mă poarte ca săgeata unde el știe și eu” scoate în evidență apropierea ăndrăgostitului de ger care devine părtaș al sentimentelor sale. Întreaga strofă se caracterizează prin dinamism, partea de vorbire predominantă fiind verbul: ”dă aripi”, ”scoțănd “, “vin “, ”îndeamnă”, “să mă poarte”.

10 4 10