Răspunsuri

2014-04-16T16:30:13+03:00
% amidon = masa amidon/masa cartofi * 100
m amidon = 25 * 100/100 = 25 kg amidon
% amidon pierdut = masa amidon pierdut/masa totala amidon * 100
m amidon pierdut = 10*25/100=2,5 kg
m amidon ramas = m amidon total - m amidon pierdut = 25 - 2,5 = 22,5 kg amidon