Se consideră un text cu maximum 255 de caractere în care cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spaţii. Primul caracter din textul citit este o literă, iar cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură textul şi îl transformă înlocuind prima literă a fiecărui cuvânt cu litera mare corespunzătoare, restul caracterelor rămânând nemodificate. Textul astfel transformat va fi afişat pe ecran. Exemplu: dacă de la tastatură se introduce textul: mare frig rosu se va afişa pe ecran: Mare Frig Rosu

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-04-16T12:25:35+03:00
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{int i,n;
 char s[21];

cin.getline(s,21);
 n=strlen(s);
 for (i=0;i<n;i++)
 {if (s[0]>=97 && s[0]<=122)  //test pentru primul cuvant
   s[i]=s[i]-32;
  if (s[i-1]==' '&& s[i]>=97 && s[i]<=122)
    s[i]=s[i]-32;
 }
 cout<<s;

 getch() //inchiderea programului cu tasta Enter (declarat in <conio.h>)
  return 0;}


3 4 3