Se consideră tabloul bidimensional cu n linii şi n coloane ce conţine numere naturale cu cel mult patru cifre fiecare. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură numărul natural n (2≤n≤23) şi cele n*n elemente ale tabloului şi apoi afişează pe ecran elementele primului pătrat concentric, separate prin câte un spaţiu. Pătratul este parcurs în sensul acelor de ceasornic începând din colţul său stânga-sus, ca în exemplu. Primul pătrat concentric este format din prima şi ultima linie, prima şi ultima coloană a tabloului. Exemplu: pentru n=5 şi tabloul alăturat, se va afişa: 1 2 3 4 5 1 6 2 7 6 5 4 3 7 2 6 (10p.)
1 2 3 4 5
6 7 8 9 1
2 3 4 5 6
7 8 9 1 2
3 4 5 6 7

1
Trebuie construit sau citit si apoi parcurs/afisat?
Trebuie citit si afisat

Răspunsuri

2014-04-16T12:17:50+03:00
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n,i,j,a[25][25];

cin>>n;
for (i=1;i<=n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)
{cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
cin>>a[i][j];}

for (j=1;j<n;j++)
cout<<a[1][j]<<" ";
for (i=1;i<n;i++)
cout<<a[i][n]<<" ";
for (j=n;j>1;j--)
cout<<a[n][j]<<" ";
for (i=n;i>1;i--)
cout<<a[i][1]<<" ";
return 0;
}

1 5 1