Răspunsuri

2014-04-14T18:50:15+03:00
Principalele documente au fost:  a) Emite biletele de banca, asigura circulatia monetara, mentine stabilitatea monedei si dirijeaza creditele, de acord cu ministrul finantelor si in conformitate cu politica monetara stabilita de Consiliul de Ministri;
    b) Efectueaza in mod gratuit operatiunile de trezorerie ale Statului si ale institutiunilor publice de orice fel.
    Efectueaza operatiuni de trezorerie pentru intreprinderile economice, precum si pentru orice alte persoane juridice, cu sau fara scop lucrativ;
    c) Acorda credite pe termen scurt in cont curent pe bilete la ordin, varante sau pe baza de contracte de imprumut, cu exceptia creditelor de investitii rezervate prin legi speciale altor institutiuni de credit.
    La intrarea in vigoare a planului de credit, Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat, va acorda creditele pe baza acestuia.
    Banca controleaza intreprinderile carora le acorda credite direct sau prin reescont.
    Creditele se acorda numai pe baza de garantii acoperitoare;
    d) Sconteaza si dobandeste cambii, bilete la ordin, trate, precum si alte titluri de credit, avand ca obiect operatiuni comerciale;
    e) Incaseaza efecte si alte documente emise de particulari, de societati sau de alte persoane juridice;
    f) Exercita controlul asupra devizelor si valutelor, cumpara si vinde metale pretioase, valute si devize, monete de aur si argint; obtine si acorda credite in strainatate; tine conturi in strainatate; emite scrisori de garantie pentru operatiuni cu strainatatea; poate reesconta sau da in gaj in strainatate portofoliul sau de efecte comerciale;
    g) Primeste depozite de la bancile de emisiune straine si de la institutiunile de credit create prin tratate internationale si plaseaza aceste fonduri fie in numele Bancii care a emis fondurile, fie in numele sau propriu, cu autorizarea Consiliului de Ministri;
    h) Primeste depozite de titluri, de metale pretioase si inchiriaza casete in tezaurul sau;
    i) Efectueaza platile privind Serviciul Datoriei Publice in tara sau strainatate;
    j) Emite cecuri de viramente la vedere, cecuri certificate, recipise la vedere, acreditive si alte instrumente de plata si efectueaza orice operatiuni de decontare pentru usurarea platilor fara numerar;
    k) Va putea face parte din organizatiile internationale create in vederea unei cooperari intre bancile de emisiune si sa participe la infiintarea institutelor internationale de viramente sau compensatiuni intre conturile curente ale bancilor de emisiune, cu autorizarea Consiliului de Ministri;
    l) Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat, poate exercita orice atributiuni sau functiuni si poate efectua orice alte operatiuni de banca, pe cont propriu, sau pe contul tertilor, cu avizul ministrului finantelor si aprobarea Consiliului de Ministri.
15 4 15