Răspunsuri

2014-01-18T17:24:54+02:00
Dunăre = substantiv comun cu sensul de supărare mare; cantitate mare de apă.
Dunăre= numele fluviului
Bacău = bucluc, necaz.
Bacău = nume de oraş.
Roşiori = nume de oraş; provine de la numele de "roşiori", cavalerişti în vechea armată română, pînă pe la 1900.
Lotru = nume de rîu, în părţile Vîlcei; provine de la numele de "lotru", denumire arhaică, pînă pe la 1850, pentru hoţ, bandit.
Roata, Potcoava, Odăile,= denumirea unor localităţi ( nu mai ştiu exact în care regiuni a ţării).
Mai sînt o serie de nume proprii provenite din verbe sau adjective.
Localităţi : Adînca, Afumaţi, Aluniş, Alunu, Anina, Arcuş, Atîrnaţi, Banca, Băiţa, Bărăganu, Bărăbanţ, Boboc, Brad, Brazi, Bucium, Buda, Buftea, Buşteni, Calafat, Castelu, Căiuţi, Călăraşi, Bulgăruş, Călina, Cîmpulung, Cetatea, Chinezu, Ciobăniţa, Ciocîrlia, Cireşu, Codru, Colţ, Corabia, Corbu, Cornet, Corni, Cornurile, Costişa, Co teşti, Cuci, Curcani, Dârste, Dorobanţu,
Eforie, Eremitu, Făget, Fîntînele, Feteşti, Fierbinţi, Finiş, Foi, Frasin, Galbeni, Gîrbovi, Gherla, Goleşti, Grajduri, Grădinari, Grădiniţa, Grăniceri, Grîuşoru, Grăniceri, Greci, Islaz, Izvoarele, Jilava, Lespezi, Leu, Livada, Luna, Lunca, Malu, Mîndra, Meri, Miroşi, Mititei, Moldoveni, Movila, Muncel, Nucet, Ocoliş, Olari, Olteni, Oneşti, Pajura, Papa, Păltiniş, Pescăruş, Piteşti, Plopi, Poarta, Podari, Poieni, Poieniţa, Ponor, Prisaca, Prunişor, Pucioasa, Pui, Răcari, Răchita, Răscruci, Rîpa, Roman, Roşu, Rus, Sagna, Saline, Sal va, Săteni, Spicu, Stupini, Subceta te, Teaca, Teiş, Tisa, Topeşti, Troian, Vameş, Văratec, Vărgata, Vidra, Vrabia, Vulcan, Zorile.
Baia Mare = nume de oraş; cuvînt ce vine de la cuvîntul "baie" care în zona Ardealului are sens de "mină" ( exploatare minieră).