Răspunsuri

2014-04-17T15:23:50+03:00
ecplicatie in engleza: A stereotyp is "a fixed idea that people have about how is someone or something, especially something wrong". According to the same dictionary, prejudices are "an opinion or feeling unfair and unreasonable, without much thinking or enough knowledge". In other words, stereotypes are preconceptions and clichés, while prejudices are irrational feelings of fear and inconvenience.

explicatie in romana: stereotipurile sunt „o idee fixă pe care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, în special despre ceva greşit”. Conform aceluiaşi dicţionar, prejudecăţile sunt „o opinie sau sentiment nedrept şi nerezonabil, format fără îndeajuns de multă gândire sau cunoaştere”. Cu alte cuvinte, stereotipurile sunt idei preconcepute, clişee în timp ce prejudecăţile sunt sentimente iraţionale de frică şi neplăcere.