Numerele a si b sunt direct proportionale cu 3 si 4, iar 2a + 3b= 3240. Determinati numerele a si b.

2
Ca a si b sunt proportionale cu 3 si respectiv 4 , inseamna urmatoarea relatie; a/3=b/4 Sa notam aceste rapoarte cu k

adica a/3=k ->a=3k si b/4=k->b=4k Prin problema se da ca 2a+3b=3240 .Inlocuind pe a si b vom avea ; 2.3k+3.4k=18k=3240->k=180 . Deci a=3.180=540 si b=4.180=720
A=3.180=540 B=4.180=720

Răspunsuri

2014-04-12T11:12:52+03:00
A,b d.p cu 3,4⇒a/3=b/4=k    a=3k   b=4k
2a+3b=3240
2*3k+3*4k=3240
6k+12k=3240
18k=3240
k=180
a=3*180=540
b=4*180=720
2 4 2
2014-04-12T11:15:25+03:00

{a, b} d.p. {3,4}
a/3=b/4=k => a=3k , b=4k
2a+3b=3240 => 6k+12k=3240   
                           18k=3240
                            k=180
=> a=3k, a=3*180 , a=540
=> b=4k, b=4*180 , b=720