E bine?
iti dau site-ul de unde le-am luat.. poate ai nevoie si de pronuntia lor.
http://www.efranta.ro/sunt-in-franta/invata-curs-limba-franceza-gratuit-online/item/127-numere-in-franceza-num%C3%A9raux
dicționar , ma!

Răspunsuri

2014-04-10T19:12:43+03:00
0  Zero Zero  1  Unu Un 
 
2 Doi Deux   3 Trei Trois
 
4 Patru Quatre   5 Cinci Cinq 
 
6 Sase Six   7 Sapte Sept  
8 Opt Huit   9 Noua Neuf
 
10 Zece Dix   11 Unsprezece Onze
  
12 Doisprezece Douze    13 Treisprezece Treize
  
14 Paisprezece Quatorze    15 Cinsprezece Quinze  
 
16 Saisprezece Seize    17 Saptesprezece Dix-sept 
 
18 Optisprezece Dix-huit    19 Nouasprezece Dix-neuf 
 
20 Douazeci Vingt    21 Douazeci si unu Vingt et un 
 
22 Douazeci si doi Vingt-deux    23 Douazeci si trei Vingt-trois    24 Douazeci si patru Vingt-quatre    25 Douazeci si cinci Vingt-cinq    26 Douazeci si sase Vingt-six    27 Douazeci si sapte  Vingt-sept    28 Douazeci si opt  Vingt-huit    29 Douazeci si noua  Vingt-neuf    30 Treizeci  Trente    31 Treizeci si unu  Trente et un    32 Treizeci si doi  Trente-deux    33 Treizeci si trei  Trente-trois    34 Treizeci si patru  Trente-quatre    35 Treizeci si cinci  Trente-cinq    36 Treizeci si sase  Trente-six    37 Treizeci si sapte Trente-sept    38 Treizeci si opt  Trente-huit    39 Treizeci si noua  Trente-neuf    40 Patruzeci  Quarante    41 Patruzeci si unu  Quarante et un    42 Patruzeci si doi  Quarante-deux    43 Patruzeci si trei  Quarante-trois   44 Patruzeci si patru  Quarante-quatre    45 Patruzeci si cinci  Quarante-cinq    46 Patruzeci si sase  Quarqnte-six    47 Patruzeci si sapte  Quarante-sept    48 Patruzeci si opt  Quarante-huit    49 Patruzeci si noua  Quarante-neuf    50 Cincizeci  Cinquante    51 Cincizeci si unu Cinquante et un    52 Cincizeci si doi  Cinquante-deux    53 Cincizeci si trei  Cinquante-trois    54 Cincizeci si patru  Cinquante-quatre    55 Cincizeci si cinci  Cinquante-cinq    56 Cincizeci si sase  Cinquante-six    57 Cincizeci si sapte  Cinquante-sept    58 Cincizeci si opt  Cinquante-huit    59 Cincizeci si noua  Cinquante-neuf   60 Saizeci  Soixante    61 Saizeci si unu  Soixante et un    62 Saizeci si doi  Soixante-deux    63 Saizeci si trei  Soixante-trois    64 Saizeci si patru  Soixante-quatre    65 Saizeci si cinci  Soixante-cinq    66 Saizeci si sase  Soixante-six    67 Saizeci si sapte  Soixante-sept    68 Saizeci si opt  Soixante-huit    69 Saizeci si noua  Soixante-neuf    70 Saptezeci  Soixante-dix    71 Saptezeci si unu  Soixante et onze    72 Saptezeci si doi  Soixante-douze    73 Saptezeci si trei  Soixante-treize    74 Saptezeci si patru  Soixante-quatorze    75 Saptezeci si cinci  Soixante-quinze   76 Saptezeci si sase  Soixante-seize    77 Saptezeci si sapte  Soixante-dix-sept    78 Saptezeci si opt  Soixante-dix-huit    79 Saptezeci si noua  Soixante-dix-neuf    80 Optzeci  Quatre vingts    81 Optzeci si unu  Quatre-vingt-un    82 Optzeci si doi  Quatre-vingt-deux    83 Optzeci si trei  Quatre-vingt-trois    84 Optzeci si patru  Quatre-vingt-quatre    85 Optzeci si cinci  Quatre-vingt-cinq    86 Optzeci si sase  Quatre-vingt-six    87 Optzeci si sapte  Quatre-vingt-sept    88 Optzeci si opt  Quatre-vingt-huit    89 Optzeci si noua  Quatre-vingt-neuf    90 Nouazeci  Quatre-vingt-dix    91 Nouazeci si unu  Quatre-vingt-onze    92 Nouazeci si doi  Quatre-vingt-douze    93 Nouazeci si trei  Quatre-vingt-treize   94 Nouazeci si patru  Quatre-vingt-quatorze   95 Nouazeci si cinci  Quatre-vingt-quinze   96 Nouazeci si sase  Quatre-vingt-seize   97 Nouazeci si sapte  Quatre-vingt-dix-sept   98 Nouazeci si opt  Quatre-vingt-dix-huit   99 Nouazeci si noua  Quatre-vingt-dix-neuf   100 O suta  Cent 

2014-04-10T19:24:56+03:00
0ZeroZero1UnuUn 2DoiDeux 3TreiTrois 4PatruQuatre 5CinciCinq 6SaseSix 7SapteSept 8OptHuit 9NouaNeuf 10ZeceDix 11UnsprezeceOnze  12DoisprezeceDouze  13TreisprezeceTreize  14PaisprezeceQuatorze  15CinsprezeceQuinze  16SaisprezeceSeize  17SaptesprezeceDix-sept  18OptisprezeceDix-huit  19NouasprezeceDix-neuf  20DouazeciVingt  21Douazeci si unuVingt et un  22Douazeci si doiVingt-deux  23Douazeci si treiVingt-trois  24Douazeci si patruVingt-quatre  25Douazeci si cinciVingt-cinq  26Douazeci si saseVingt-six  27Douazeci si sapte Vingt-sept  28Douazeci si opt Vingt-huit  29Douazeci si noua Vingt-neuf  30Treizeci Trente  31Treizeci si unu Trente et un  32Treizeci si doi Trente-deux  33Treizeci si trei Trente-trois  34Treizeci si patru Trente-quatre  35Treizeci si cinci Trente-cinq  36Treizeci si sase Trente-six  37Treizeci si sapteTrente-sept  38Treizeci si opt Trente-huit  39Treizeci si noua Trente-neuf  40Patruzeci Quarante  41Patruzeci si unu Quarante et un  42Patruzeci si doi Quarante-deux  43Patruzeci si trei Quarante-trois 44Patruzeci si patru Quarante-quatre  45Patruzeci si cinci Quarante-cinq  46Patruzeci si sase Quarqnte-six  47Patruzeci si sapte Quarante-sept  48Patruzeci si opt Quarante-huit  49Patruzeci si noua Quarante-neuf  50Cincizeci Cinquante  51Cincizeci si unuCinquante et un  52Cincizeci si doi Cinquante-deux  53Cincizeci si trei Cinquante-trois  54Cincizeci si patru Cinquante-quatre  55Cincizeci si cinci Cinquante-cinq  56Cincizeci si sase Cinquante-six  57Cincizeci si sapte Cinquante-sept  58Cincizeci si opt Cinquante-huit  59Cincizeci si noua Cinquante-neuf 60Saizeci Soixante  61Saizeci si unu Soixante et un  62Saizeci si doi Soixante-deux  63Saizeci si trei Soixante-trois  64Saizeci si patru Soixante-quatre  65Saizeci si cinci Soixante-cinq  66Saizeci si sase Soixante-six  67Saizeci si sapte Soixante-sept  68Saizeci si opt Soixante-huit  69Saizeci si noua Soixante-neuf  70Saptezeci Soixante-dix  71Saptezeci si unu Soixante et onze  72Saptezeci si doi Soixante-douze  73Saptezeci si trei Soixante-treize  74Saptezeci si patru Soixante-quatorze  75Saptezeci si cinci Soixante-quinze 76Saptezeci si sase Soixante-seize  77Saptezeci si sapte Soixante-dix-sept  78Saptezeci si opt Soixante-dix-huit  79Saptezeci si noua Soixante-dix-neuf  80Optzeci Quatre vingts  81Optzeci si unu Quatre-vingt-un  82Optzeci si doi Quatre-vingt-deux  83Optzeci si trei Quatre-vingt-trois  84Optzeci si patru Quatre-vingt-quatre  85Optzeci si cinci Quatre-vingt-cinq  86Optzeci si sase Quatre-vingt-six  87Optzeci si sapte Quatre-vingt-sept  88Optzeci si opt Quatre-vingt-huit  89Optzeci si noua Quatre-vingt-neuf  90Nouazeci Quatre-vingt-dix  91Nouazeci si unu Quatre-vingt-onze  92Nouazeci si doi Quatre-vingt-douze  93Nouazeci si trei Quatre-vingt-treize 94Nouazeci si patru Quatre-vingt-quatorze 95Nouazeci si cinci Quatre-vingt-quinze 96Nouazeci si sase Quatre-vingt-seize 97Nouazeci si sapte Quatre-vingt-dix-sept 98Nouazeci si opt Quatre-vingt-dix-huit 99Nouazeci si noua Quatre-vingt-dix-neuf 100O suta Cent 
1 5 1