Răspunsuri

2014-04-11T22:49:47+03:00
CONCURSUL „comunicare.ortografie.ro“Anul şcolar 2012-2013 Subiecte pentru clasa a III-a –varianta principalăSubiectul I 35 de puncte Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde următoarelor cerinţe.„Ioana ajunge la marginea pădurii. Kiki, care o însoţea mereu, şi-a mişcat urechile clăpăuge. Între crengile unui brad o zări pe Riţa, prietena Ioanei. Aceasta îi privea cu mărgelele ochilor ei mici. Îşi înfigea botişorul între solzii unui con de brad căutând ceva de mâncare. Dar nimic. Luă altul şiîncercă din nou. Nimic.Atunci, Ioana îşi propuse să îi arate prietenei sale câteva din tainele pădurii şi din viaţa animalelor. A început încet, ca un profesor bun, să explice despre rudele bătrânului brad, apoi a făcut cunoştinţă cu familia bursucului, a vorbit cu micul Bambi şi chiar a fost invitată în casa lui Moş Martin, unde a fost servită cu miere. De la fiecare a învăţat să caute hrană şi să o pună deoparte pentru vremuri mai puţin sigure.”1. Subliniază substantivele propriidin text.2. Scrie câte vocale şi câte consoane au următoarele cuvinte: mărgelele, Ioana,încercă, animalelor, fiecare.3. Scrie trei cuvinte care au acelaşi înţeles cu substantivul bătrân.Subiectul al II-lea20 de puncte Notează cu A, dacă enunţul este adevărat, şi cu F, dacă enunţul este fals:Înainte de pşi b se pune m. În următoarea serie de cuvinte:mal, mac, mat, mai,se schimbă numai litera de la sfârşitul fiecărui cuvânt.Propoziţia El stă în banca adoua.–este scrisă incorect.Substantivele sunt de două feluri: proprii şi comune.Folosim pronumele de politeţe mata/ matale numai atunci când ne adresăm unei persoane apropiate (rude). Bunşi rău sunt verbe. Mare este opusul cuvântului mic. Eu merg nu este o propoziţie.Cuvântul acare acelaşi număr desilabe şi de litere ca şi cuvântul ii. Cuvântul maceste format din două silabe.Subiectul al III-lea15 puncte Citeşte următoarea listă de cuvinte: rar, bine, cumpăraţi, cântăm, eu, noi, voi desenez, ceva.Alcătuieşte, folosindu-le, trei propoziţii formate din două cuvinte şi trei propoziţii formate din trei cuvinte.Subiectul al IV-lea 20 de puncte Completează textul de mai jos cu semnele de punctuaţie necesare. „Ne-am suit până sub acoperişul unei case înalte şi am intrat într-o sală lungă şi îngustă, în care dădeau mai multe uşiMama bătu la cea din urmăO femeie încă tânărădar foarte slabăveni să ne deschidă.Mi se păru că o mai văzusem undevatot cu basmaua cea albastră pe cap.—Dumneata eşti persoana din ziarul cutare, o întrebă mama.Dadoamnă, eu sunt.Ţi-am adus nişte rufe.Femeia începu să ne mulţumească imediatcu ochii plini de lacrimi.”(Edmondo de Amicis, Cuore, inimă de copil)Seacordă 10 puncte din oficiu.