Răspunsuri

2014-04-08T09:07:56+03:00
CONCURSUL
„FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ“
  Anul şcolar 2013-2014       Subiecte pentru clasa a II-a     · Toate problemele sunt obligatorii.   · Se acordă  din oficiu 10 puncte.     1. Scrie: a) cel mai mic număr natural de două cifre identice ca o sumă de doi termeni; b) cel mai mare număr natural de două cifre pare ca o diferenţă de doi termeni. 10 puncte   2. Află cu cât este mai mare suma numerelor de două cifre identice mai mici decât 40, faţă de cel mai mic număr format din zeci şi unităţi, cu cifra unităţilor 9. 30 de puncte   3. Părinţii Elenei au împreună 80 de ani. Vârsta mamei este cu 30 mai mare decât vârsta Elenei, care are 8 ani. Care este vârsta tatălui? 20 de puncte 4. Numărul raţelor sălbatice, al gâştelor sălbatice şi al lişiţelor este 96. Câte lişiţe sunt, ştiind că 66 de păsări nu sunt raţe sălbatice şi 64 de păsări nu sunt gâşte sălbatice? 30 de puncte            
CONCURSUL
„FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ“
Anul şcolar 2012-2013   Barem de corectare pentru clasa a II-a   Oficiu................................................................................................................................ 10 puncte   Subiectul 1 (10 puncte) ·      a) Cel mai mic număr natural de două cifre identice este 11................................... 2,5 puncte ·      Scrierea ca sumă de 2 termeni................................................................................. 2,5 puncte ·      b) Cel mai mare număr natural de două cifre pare este 88...................................... 2,5 puncte ·      Scrierea ca diferenţă de 2 termeni........................................................................... 2,5 puncte   Total 10 puncte   Subiectul 2 (30 de puncte) ·      Numerele de două cifre identice mai mici decât 40 sunt: 11, 22 şi 33....................... 5 puncte  ·      Suma numerelor este: 11 + 22 + 33 = 66.................................................................. 10 puncte ·      Cel mai mic număr format din zeci şi unităţi, cu cifra unităţilor 9 este 19................. 5 puncte ·      Cu cât este mai mare suma numerelor de două cifre identice faţă de numărul 19? 
66 – 19 = 47.............................................................................................................. 10 puncte
  Total 30 de puncte   Subiectul 3 (20 de puncte) ·      30 + 8 = 38 ani (vârsta mamei)................................................................................. 10 puncte ·      80 – 38 = 42 ani (vârsta tatălui)................................................................................ 10 puncte   Total 20 de puncte   Subiectul 4 (30 de puncte) ·      Dacă 66 de păsări nu sunt raţe sălbatice, atunci sunt gâşte sălbatice şi lişiţe (împreună), deci: 96 (raţe, gâşte şi lişiţe) – 66 (gâşte şi lişiţe) = 30 (raţe).................................................. 10 puncte ·      Dacă 64 de păsări nu sunt gâşte sălbatice, atunci sunt raţe sălbatice şi lişiţe (împreună), deci: 96 (raţe, gâşte şi lişiţe) – 64 (raţe şi lişiţe) = 32 (gâşte).................................................. 10 puncte ·      66 (gâşte şi lişiţe) – 32 (gâşte) = 34 (lişiţe) sau
64 (raţe şi lişiţe) – 30 (lişiţe)  = 34 (lişiţe)................................................................. 10 puncte
SAU: ·      66 (gâşte şi lişiţe) + 64 (raţe şi lişiţe) = 130 (gâşte, de 2 ori lişiţe şi raţe)................... 5 puncte ·      130 (gâşte, de 2 ori lişiţe şi raţe) – 96 (raţe, gâşte şi lişiţe) = 34 (lişiţe)...................... 5 puncte ·      66 (gâşte şi lişiţe) – 34 (lişiţe) = 32 (gâşte)............................................................... 10 puncte ·      64 (raţe şi lişiţe) – 34 (lişiţe) = 30 (raţe).................................................................... 10 puncte   Total 30 de puncte     * Se admite orice soluţie logic corectă şi demonstrată. * În cazul în care rezolvarea se realizează parţial corect, se va puncta tot ceea ce este corect.

Pentru clasa a 2-a
" fii inteligent " clasa a lll-a subiecte
nu stiu
2014-04-08T10:26:39+03:00

incearca sa cauti pe pagina de internet olimpiade.ro