Răspunsuri

2014-04-06T11:29:26+03:00
A'C - diagonala in cub => A'C = AB√3 = 6√3 cm
A'B - diagonala in patrat => A'B = AB√2 = 6√2 cm
A'C² = 108 cm²
A'B² + BC² = 72 cm² + 36 cm² = 108 cm² => conform reciprocei teoremei lui Pitagora ca triunghiul A'BC este dreptunghic, avand unghiul drept in varful B
construiesti BQ perpendiculara din B pe A'C => distanta de la B la A'C = BQ
BQ = (A'B x BC) : A'C = (6√2 cm x 6 cm) : 6√3 cm = 36√2 cm² : 6√3 cm = 2√6 cm
16 4 16