Un trunchi de piramida triunghiulara regulata ABCA'B'C' provine din piramida VABC si are V=1134 cm cubi , L= 12 radical din 3 si l=6radical din 3 . Fie O centrul bazei ABC . Calculati: a) h , b) at , c ) Al , d) AA' , e)AlVabc

1

Răspunsuri

2014-04-04T18:34:14+03:00
Te ajut la a).

V = (h/3)( S + s +  \sqrt{Ss} ) => 1134 = (h/3)( 3*144 + 36*3 + 72radical din 3) => 1134 = h( 144 + 36 + 24 radicaldin3) => h = 1134/ ( 180 + 24 radical din 3) =>
 h = 189/( 30 + 4 radical din 3); rationalizezi cu, conjugata numitorului =>
h = 189( 30 - 4 radical din 3)/852 => h = 189( 15 - 2 radical din 3)/ 426 =>. h =63( 15 - 2 radical din 3)/142 cm;

Bafta!