Răspunsuri

2014-04-02T15:54:04+03:00
Aplici formula :  AB^{2} =BC*BD => 36=BC*3=> BC=12 cm
Daca BD+DC=BC => DC=CD=BC-BD=12-3=9 cm