Răspunsuri

2014-04-02T14:47:30+03:00
Oxizi                                             Baze
Al2O3 - o.de aluminiu               NaOH - hidroxid de sodiu   
ZnO - o de zinc                        Mg(OH)2 - hidroxid de magneziu
MgO - o.de magneziu               Zn(OH)2 - h.de zinc
CO2 - dioxid de carbon             Fe(OH)2 - h.de fier II
NO - monoxid de azot               Fe(OH)3 - h.de fier III
P2O5 - pentaoxid de fosfor        Al(OH)3 - h.de aluminiu
Na2O - oxid de sodiu               KOH - h.de potasiu
SO3 - trioxid de sulf                 Ca(OH)2 - h.de calciu
SiO - dioxid de siliciu               Ba(OH)2 - h.de bariu
Cu2O - o.de cupru I                  LiOH - h.de litiu
Acizi
H2SO4 - a.sulfuric;H2CO3 - a.carbonic;H3PO4 - a.fosforic;HNO2 - a.azotos;HClO-acid hipocloros;HCN - a.cianhidric;HCOOH - a.formic
Saruri 
Cloruri de metale:ZnCl2;AlCl3;MgCl2;NaCl;FeCl2;   clorura de Zn.Al.Mg.Na.Fe II
Sulfati:K2SO4;MgSO4;Al2(SO4)3;CuSO4;CaSO4   sulfat de K,Mg.Al,Cu,Ca
Carbonati:CaCO3,Na2CO3,CuCO3,FeCO3;ZnCO3  carbonat de Ca,Na,Cu,Fe,Zn
Azotati:NH4NO3,NaNO3;AgNO3;Zn(NO3)2;Pb(NO3)2   azotat de amoniu,Na,Ag,Zn,Pb
15 3 15