Răspunsuri

2014-04-01T22:50:37+03:00
Rezumatul :
se întinde o ţară mândră între toate ţările semănate de Domnul pe pământ. Ea seamănăa fi un măreţ şi întins palat, unde sunt adunate şi aşezate cu măiestrie toate frumuseţiilenaturale…… un brâu de munţi ocoleşte, precum zidul o cetate, şi din el se desfac mai multe şiruri dedealuri înalte şi frumoase…… păduri stufoase, în care ursul se plimbă în voie, câmpii alese unde bivolul dormiteazăalene…stejarii, brazii şi fagii trufaşi înalţă capul lor spre cer…… stânci prăpăstioase , munţi uriaşi, păduri întunecoase , lunci înverzite, livezimirositoare, văi răcoroase , gârle a căror apă lin curge printre câmpiile înflorite…… în pântecele acestor munţi zac comorile minerale cele mai bogate şi felurite: sarea,fierul, argintul, aurul 
11 3 11