Răspunsuri

2014-01-17T23:20:03+02:00
În fizică, matematică și inginerie, un vector este un obiect care are o "mărime" precum și o "direcție" în spațiu.Un vector este reprezentat de obicei printr-un segment orientat de dreaptă (o săgeată) având următoarele elemente:direcție, pe care se manifestă mărimea vectorială respectivă (se numește și dreapta-suport a vectorului);sens, dat de sensul de manifestare a mărimii (sensul pe dreapta-suport);punct de aplicație, reprezentând punctul în care se manifestă mărimea fizică;modul, proporțional cu intensitatea mărimii vectoriale respective.
2014-01-17T23:20:53+02:00
 Mărime matematică sau fizică definită printr-o valoare numerică, o unitate de măsură, o direcție și un punct de aplicație (reprezentată grafic printr-un segment de dreaptă orientat).