Imi puteti face si mie un eseu de 2000 de cuvinte despre Sfanta Euharistie(~lumina in viesti crestine~) Va roooooog mult de tot ! Oricum va multumesc anticipat celor ce au contribuit. Si daca nu puteti 2000 cuvinte macar trei fraze frumoase . Va rog eu ! scuzati de categorie dar nu am gasit religia

2

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-03-27T20:24:04+02:00
Sfanta Euharistie sau Sfanta Împartasanie,cum i se mai spune,este cea mai importanta Sfanta Taina dintre toate,caci prin ea credinciosul se uneşte cu Hristos prin însăşi Trupul şi Sângele Mântuitorului,care a pătimit pentru noi oamenii,pentru ca noi să ne mântuim şi să dobândim viată veşnică şi mântuirea sufletelor noastre.
Taina Euharistiei a fost instituită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos,la Cina cea de Taină, iar garanţia mântuirii noastre este:”Dacă nu veti mânca Trupul Meu şi nu veti bea Sângele Meu,nu veţi avea viaţă întru voi”
Sfânta Taină a Euharistiei este întodeauna precedată de Taina spovedaniei şi post.Putem spune ca postul la început a fost de 2 zile după care s-a ajuns ca el să fie de pâna la 40 de zile.Ca să ne dăm seama cât de veche este porunca Mântuitorului cu privire la post,trebuie să aducem în mijloc cuvintele Sfântului Vasile cel Mare,care spune:”Cucereşte-te,smereşte-te,omule,în faţa bătrâneţii postului,că de o vechime cu lumea este el!”.Cea mai veche poruncă dată de Dumnezeu omului este porunca postului.De aceea nici nu figurează în cele 10 porunci,că a fost dată mai înainte de Decalog cu 4108 ani,cât a fost de la zidirea lumii până când s-a suit Moise pe Muntele Sinai să primească tablele Legii.
Postul a fost instituit de Dumnezeu încă din Rai,căci a zis primilor oameni”Din toţi pomii poţi să mănânci,iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mâncaţi,căci dacă veţi mânca,cu moarte veţi muri”.De asemenea şi la Isaia,Ieremia şi la Proorocul Ioil se spune despre post”Vestiţi post,vestiţi vindecare.Să iasă mirele din aşternutul său şi mireasa din cămara sa!”,aici arătându-se că postul se face şi cu curăţie.
Am spus toate acestea ca o introducere la expunerea noastră ce urmează a fi relatată mai pe larg,căci înainte de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos,orice creştin adevărat trebuie obligatoriu să postească macar 3 zile,pentru a putea face acest pas de unire cu Hristos. 
Este foarte necesar să vorbim cât mai des despre Sfânta Euharistie,căci ea este necesară,atât pentru cei sănătoşi,cât şi pentru cei bolnavi.Nimeni care nu mănâncă Trupul şi nu bea Sângele lui Hristos,nu este vrednic a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.Sfânta Împărtăşanie este întotdeauna precedată de taina spovedaniei,căci trebuie ca cel ce se uneşte cu Hristos să-şi mărturisească toate păcatele,pentru a fi curat la primirea împărtăşaniei. 
Despre Sfânta Euharistie în general.
Numele acestei Taine vine de la grecescul”euharistia” ,care înseamnă mulţumire,deoarece Mântuitorul Hristos,înainte de a o institui la Cina cea de Taină,a mulţumit lui Dumnezeu prin rugăciune,iar după aceea a binecuvântat pâinea şi a dat-o Sfinţilor Apostoli.
Sfânta Euharisite(Cuminecătură sau Împărtăşanie)este Taina prin care.sub forma vinului şi a pâinii,creştinul se împărtăşeşte cu însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului, prezente în mod real prin prefacerea elementelor la jertfa euharisitcă de la Sfânta Liturghie.Este cea mai însemnată dintre toate Tainele,deoarece în timp ce prin celelalte Taine creştinul primeşte numai harul divin,prin Sfânta Euharistie el se împărtăşeşte cu însăşi izvorul harului,cu Domnul Iisus Hristos întreg. 
Sfânta Euharistie are numeroase denumiri:Cina Domnului,Ospăţul Stăpânului, Frângerea Pâinii,Paharul Binecuvântării,etc.Ea a fost instituită de Mântuitorul la Cina cea de Taină,atunci când luând pâinea în mâinile Sale,a mulţumit şi a binecuvântat,a frânt şi a dat Sfinţilor Apostoli,zicând:”Luaţi mâncaţi,acesta este trupul Meu apoi luând paharul şi mulţumind,a zis:Beţi dintru acesta toţi,acesta este sângele Meu,al legii celei noi "
Ca materie pentru Sfânta Euharistie avem pâinea şi vinul,ca produse specifice priceperii omeneşti în materie de hrană.Pâinea trebuie să fie de grâu curat,dospită,cum a fost la Cina cea de Taină,iar vinul să fie curat,din struguri,indiferent de culoare,amestecat cu puţină apă.Momentul prefacerii este acela în care preotul liturghisitor rosteşte epicleza sau rugăciunea de chemare sau invocare a Duhului Sfânt peste darurile euharistice şi le binecuvintează,pentru ca Duhul Sfânt să le prefacă în trupul şi sângele Domnului.
După învăţătura ortodoxă,Sfânta Euharistie are un întreit caracter:de Taină,de jertfă şi de ospăţ comemorativ sau anmnetic. Ca Taină,Euharistia este împărtăşirea cu însuşi trupul şi sângele Domnului,prezente în mod real sub forma pâinii şi a vinului după prefacerea elementelor euharistice la Sfânta Liturghie prin epicleză.
ma bucur ca ti-am putut fi de folos ^_^
vai multumesc mult de tot . Trebuie sa-l predau maine si ideile pe care mi le-ai aratat m-au mai inspirat. Inca o data multumec !
npc
2014-03-27T20:29:57+02:00

   Este Taina prin care, sub forma pâinii si a vinului, ne împărtătim în mod real cu Trupul si Sângele Domnului. Pâinea si vinul sunt transformate în timpul Sf.Liturghii în Trupul si Sângele Domnului, prin puterea Duhului Sfânt.Desi simturile noastre nu sesizează transformarea, pâinea si vinul într-adevăr se tranformă în Trupul si Sângele lui Iisus.Este cea mai importantă dintre Taine, pentru că prin celelalte ni se împărtăseste harul dumnezeiesc, pe când prin Euharistie ni se împărtăseste în mod real Iisus, cu care ne unim.Euxaristia-înseamnă multumire. Poartă acest nume deoarece, Mântuitorul, înainte de a o institui la Cina cea de Taină, a multumit lui Dumnezeu.A fost instituită la Cina cea de Taină, prin cuvintele: “Luati, mâncati, acesta este trupul Meu…beti din acesta toti, acesta este sângele Meu…”(Matei 26:26-28, Marcu 14:22-24, Luca 22:19-20).Ca materie, sunt folosite: vinul curat în care se pune putină apă si pâinea dospită.Pentru a putea primi împărtăsania este nevoie de pregătire, adică trebuie să tinem post si să ne spovedim. Sf. Pavel ne avertizează: “Să se cerceteze omul pe sine si asa să mănânce…căci cel ce mănâncă si bea cu nevrednicie, osândă îsi mănâncă si bea…va fi vinovat fată de Trupul si Sângele Domnului”(I Corinteni 11: 27-29).Iisus ne spune că cine se împărtăseste cu Trupul si Sângele Său, va avea viată vesnică, adică sufletul său va merge în rai alături de Dumnezeu: “Cel ce mănâncă trupul Meu si bea sângele Meu are viată vesnică, si eu îl voi învia în ziua cea de apoi”(Ioan 6:54).De asemenea cel ce îl primeste în el pe Hristos împărtăsindu-se, este apărat de rele: “Diavolul  nu îndrăzneste să facă vreun rău aceluia în care vede că este Hristos”(Mărturisirea Ortodoxă). uite p.asta am scris.o si eu si am luat 10

1 4 1