Răspunsuri

2014-03-22T17:16:42+02:00
R=bile roşii
v=bile verzi
g=bile galbene
r+v+g=234
r+v=129   
v+g=137 Înlocuim în r+v+g=129. Obţinem:
r+137=234
r=234-127
r=107 bile⇒r+v=129⇒107+v=129⇒v=129-107⇒v=22 bile
⇒v+g=137⇒22+g=137⇒g=137-22⇒g=115 bile
Răspuns:
bile roşii=107
bile verzi=22
bile galbene=115
Verificare:
107+22+115=234
129+115=234
234=234
Sper că te-am ajutat! :)
    
2014-03-22T17:19:05+02:00
R+v+g=234
r+v=129
v+g=137
Din prima si a doua prin scaderea lor ne da g=234-129 g=105
Din prima si a treia prin scaderea lor ne da r=234-137 r=97
Din a doua si r=97 ne da v=129-97 v=32