Răspunsuri

2014-03-21T20:33:08+02:00

Intervenţia lui Ştefan cel Mare în Ţara Românească, cauza războiului cu turciiTurcii nu au intervenit direct în conflictul dintre Radu cel Frumos şi Ştefan cel Mare. Ambii domnitori erau vasali ai sultanului şi plăteau tribut. În anumite momente ale războiului moldo-muntean s-au aflat trupe turceşti în Ţara Românească, însă ele nu au intervenit deloc în conflict. Este cunoscut rolul de mediator al păcii între cele două părţi beligerante pe care l-a avut regele polonez la solicitarea lui Ştefan cel Mare.Izvoarele nu menţionează vreo mediere din partea sultanului, dar tocmai prezenţa trupelor turceşti în Ţara Românească cel puţin în mai 1470 şi ianuarie 1471 sugerează rolul de „mediere“ a conflictului. Sultanul a fost direct lezat în interesele sale la Dunărea de Jos prin schimbarea domnului Ţării Româneşti. Indiferent de simpatia lui Mahomed al II-lea faţă de Radu cel Frumos, schimbarea domnitorului muntean era un act de infidelitate şi o provocare la război la adresa Porţii.Gradul de supunere a Ţării Româneşti faţă de Poartă era mult mai mare decât al Moldovei. Interesele Porţii în Ţara Românească erau mult mai mari datorită poziţiei geo-strategice a acesteia faţă de principalul inamic al turcilor în regiunea Dunării, regatul Ungariei.În timpul campaniei din Ţara Românească din noiembrie 1473, Ştefan a numit pârcălabi în cetăţile muntene, ceea ce era un atribut al domnului ţării. Laiotă Basarab era atât de îndatorat lui Ştefan încât a renunţat la prerogativele sale domneşti. Astfel, Ştefan cel Mare apare în postura de suzeran al lui Laiotă, o postură care leza puternic interesele otomane. La finalul lunii decembrie 1473, trupele turceşti au intervenit direct şi l-au reinstalat pe tron pe Radu cel Frumos şi au întreprins o expediţie de jaf în sudul Moldovei. După trecerea iernii, domnul moldovean a devastat ţara vecină, dar nu a reuşit să îl alunge de pe tron pe domnul pus de turci, după cum n-a reuşit acest lucru nici în campania din toamnă. Sultanul l-a somat pe Ştefan să reia plata haraciului şi să predea cetatea Chilia.Deja conflictul se acutizase, intrase într-o fază în care nu mai era cale de întoarcere. Acesta este momentul în care sultanul a dispus o campanie în Moldova pentru liniştirea graniţei imperiului în zonă. Aşa a avut loc prima campanie de supunere a Moldovei faţă de Poartă, desfăşurată în iarna 1474-1475, terminată cu o victorie categorică a lui Ştefan cel Mare.Unii istorici consideră că Ştefan a preluat iniţiativa în 1473 şi a declanşat conflictul cu turcii prin întreruperea plăţii haraciului şi schimbarea domnitorului muntean. În acelaşi timp, constată că anul respectiv a fost impropriu declanşării războiului antiotoman, deoarece turcii tocmai i-au învins pe perşi şi erau bine poziţionaţi în Europa. Pentru a explica acţiunea lui Ştefan se încearcă legarea declanşării conflictului de căsătoria domnitorului moldovean cu Maria de Mangop, descendentă a împăraţilor bizantini, şi arogarea titlului imperial.A subestimat Ştefan cel Mare poziţia lui Radu cel Frumos la curtea otomană?În ciuda acestor explicaţii, nimeni nu s-a întrebat de ce Ştefan cel Mare şi-ar fi dorit un război cu turcii în acel moment. Tributul de 3.000 de galbeni îi asigura liniştea din partea turcilor. Ce motiv ar fi avut Ştefan să declanşeze războiul cu turcii? Arogarea titlului de ţar în 1473 dovedeşte orgoliile şi ambiţiile domnitorului, în niciun caz vreun plan de alungare a turcilor din Balcani! Din punct de vedere militar, Ştefan s-a dovedit un bun strateg, care ştia să îşi evalueze capacităţile militare. Oricât de pios şi de creştin ar fi fost, era conştient că nu poate face faţă singur turcilor.Resursele militare şi economice ale Moldovei nu se puteau măsura cu cele ale turcilor. Majoritatea acţiunilor diplomatice ale lui Ştefan demonstrează abilităţile sale diplomatice. Un asemenea strateg a riscat însă conflictul cu turcii în momentul în care a decis schimbarea de pe tronul Ţării Româneşti a lui Radu cel Frumos, protejatul sultanului. Ştefan cel Mare a subestimat poziţia lui Radu cel Frumos la Curtea otomană şi a riscat. Nu se aşteptase ca turcii să intervină direct şi să îl atace.
multumesc, dar imi trebuie o compunere, nu referat
tiam facut alta
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
ce e