Răspunsuri

2014-03-20T22:48:37+02:00
Mihail Gorbaciov 2 martie 1931 – prezent - a fost conducătorul Uniunii Sovietice. Reformele sale au dus la încheierea războiului rece, la încetarea monopolului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi la prăbuşirea Uniunii Sovietice.A primit premiul Nobel pentru Pace în anul 1990.În 1985, Gorbaciov a declarat că sistemul economic sovietic era osificat şi că reorganizarea lui era imediat necesară. După anul 1985 s-au schimbat concepţiile Kremlinului în politica internaţională, la baza acesteia au fost puse tezele fundamentale ale noii mentalităţi, astfel prezentînd pasul esenţial  spre „perestroikă”.În 1988 a fost anul în care Gorbaciov a introdus glasnosti prin care erau acordate noi libertăţi cetăţenilor sovietici, printre care o mai mare libertate a cuvântului. Acest fapt a fost o schimbare radicală, de timp ce cenzura guvernamentală fusese până atunci o caracteristică principală a sistemului sovietic. Controlul asupra presei a scăzut, iar mii de prizonieri politici şi dizidenţi au fost eliberaţi. Scopul lui Gorbaciov a fost ca, prin promovarea a glasnostii, să exercite presiuni asupra conservatorilor din CC al PCUS, care se opuneau activ reformelor politice şi economice. Oferind libertăţi cetăţenilor soviectici, s-a trezit conştiinţa naţională, ceea ce a dus la dezintegrarea Uniunii Sovietice.A pus capăt războiului din Afganistan.În urma tuturor acțiunilor sale, toate republicile care făceau parte componentă a URSS au căpătat independența.