Sa se calculeze masa acetilenei si masa varului stins care se obtin din 400 gr carbid de puritate 90%.
Mase atomice : carbon=12; hidrogen=1; calciu=40; oxigen=16
Etape:
1. Ecuatia reactiei
2. Calcularea maselor moleculare pt: acetilena, var stins si carbid
3. Calcularea masei de carbid pur
4. Calcularea maselor cerute cu reg. De 3 simpla

2

Răspunsuri

2014-03-20T15:06:34+02:00
2014-03-20T15:20:21+02:00
1)CaC2 + 2 H2O ---> C2H2 + Ca(OH)2
2)pt CaC2 = A calciu + 2 * A carbon = 40 + 2 * 12 = 64g/mol
  pt Ca(OH)2 = A calciu + 2 * A oxigen + 2 * A hidrogen = 40 + 2 * 16 + 2 = 74g/mol
  pt C2H2 = 2 * A carbon + 2 * A hidrogen = 2 * 12 + 2 = 26 g/mol
3)puritatea = (masa pura/masa totala)*100 => masa pura = (puritatea * masa totala)/100
masa pura = (400 * 90)/100 = 360 g carbid 
4)la 64 g carbid........26 g acetilena
  la 360 g carbid...........x g acetilena            x = 146,25 g acetilena
  la 64 g carbid...........74 g var stins
  la 360 g carbid...............y g var stins            y = 416,25 g var stins

Mentiune:acetilena = C2H2;var stins = Ca(OH)2;carbid = CaC2 

1 4 1