Răspunsuri

2014-03-19T22:29:44+02:00
Fie M mijlocul [AC] si N mijlocul [BD]

Unghiul cerut este BMD.
Se calculeaza BM=MD=3√3 (inaltimi in triunghiuri echilaterale congruente)
Se calculeaza cu T.P. MN=3√2
Se scrie aria triunghiului BMD in doua feluri

A_{BMD}=\dfrac{DB\cdot NM}{2}=\dfrac{BM\cdot DM\cdot sin\widehat{BMD}}{2}

Se inlocuiesc toate segmentele si se afla sinusul.