Răspunsuri

2014-03-19T20:46:57+02:00
Construirea de baraje;
epurarea apelor reziduale (cu ajutorul filtrelor, a unor substanţe chimice sau a unor bacterii biodegradante etc.);
construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor si reziduurilor, pentru a împiedica deversarea directă a acestora in apele de suprafaţă;
construcţia de zone de protecţie a apelor;
construirea unor staţii de epurare a apelor reziduale ale localităţilor;
execuţia lucrărilor de indiguireşi de construire a unor baraje;
să nu se arunce şi să nu se depoziteze pe maluri sau în albiile râurilor deşeuri de orice fel etc. 

2 5 2