Alegeti varianta corecta ale pronumelor si adjectivelor posesiv
a) Prietenii nostrii sau nostri vor veni imediat
b) Ai vostrii sau vostri intarie o ora
c) A privit spre colegii sa-i sau sai si a inteles.
d)Camera sa sau s-a si-o aranjase singur

1

Răspunsuri

2014-03-19T20:24:49+02:00