Traducere la :

Stonehenge,southern England

'' Stonehenge is found on Salibsy Plain in southern England.It was built in three stages starting from 3000 BC onwards and finishing in 2000 BC.It formed a perfect circle of huge rectangular stones that were linked by beams.The stones were lined up precisely so that the sunrise and moonrise could be seen at certain times of the year.Today a visitor to Stonehenge can see parts of two circles of stone block.

No one is actually sure who build these mysterious giant stone circles or why.One thory suggested that the Romans built Stonehenge,while another suggested it was the Druids,a gropu of Celtic priests.In the 20th century,archaeologists proves these theories wrong.They showed that work on Stonehenge began 2000 years before the Celts or Romans arrived in the sea.Today it widely believed that Neolithic people in Britain built Stonehenge.But there's a mystery surrounding this fascinating stone circle. ''

2

Răspunsuri

2014-03-19T15:48:41+02:00
Stonehenge este găsit pe Salibsy Plain din sudul England.It a fost construit în trei etape pornind de la 3000 î.Hr., începând și terminând în 2000 BC.It format un cerc perfect de pietre dreptunghiulare imense, care au fost legate de pietre beams.The au fost aliniate cu precizie, astfel încât răsărit și răsare ar putea fi văzut în anumite momente ale year.Today un vizitator a Stonehenge pot vedea părți din două cercuri de bloc de piatră. 
Nimeni nu este de fapt sigur care construiesc aceste cercuri misterioase piatră gigant sau why.One thory a sugerat că romanii au construit Stonehenge, în timp ce un alt sugerat că a fost druizii, o gropu Celtic priests.In secolul 20, arheologii dovedește aceste teorii wrong.They a arătat că lucrările la Stonehenge a început 2000 ani înainte de celți și romani a ajuns in sea.Today se crede că oamenii neolitice din Marea Britanie a construit Stonehenge.But e un mister care înconjoară acest cerc de piatră fascinant. ''
2014-03-19T16:05:36+02:00
Stonehenge, sudul Angliei '' Stonehenge este găsit pe câmpie Salibsy în sudul England.It a fost construit în trei etape, incepand cu 3000 î.Hr începând şi terminând în 2000 Î.Hr.A format un cerc perfect de pietre uriaşe dreptunghiulară, care au fost legate de grinzi.Pietrele s-au aliniat tocmai pentru că răsăritul şi moonrise ar putea fi văzut în anumite perioade ale anului.Astăzi un vizitator la Stonehenge pot vedea părţi ale două cercuri de bloc de piatra. Nimeni nu este sigur de fapt care construi aceste cercuri misterioase gigant piatră sau de ce.Thory unul sugerat că romanii au construit Stonehenge, în timp ce un alt sugerat a fost druizii, o gropu preoţilor Celtic.În secolul al XX-lea, arheologii dovedeşte aceste teorii greşit.Acestea au arătat că început munca pe Stonehenge 2000 de ani înainte de Celţii sau romanii au ajuns în mare.Astăzi este larg crede că oamenii neoliticului din Marea Britanie construit Stonehenge.But acolo este un mister din jurul acest cerc piatra fascinant. ''