Răspunsuri

2014-01-13T21:43:38+02:00
Alcool este orice compus organic hidroxilici cu grupa  functonala hidroxil (-OH) care este legata de un atom de carbon saturat.
Clasificare :
1. B
azate pe numărul de carboni de care este legat carbonul C-OH.
a) primari 
b) secundari
c) tertiali
d) cuaternali
2.
După natura radicalilor de care se leagă grupa funcțională hidroxil, alcooli pot fi saturați (proveniți de la alcani), nesaturați (proveniți de la alchene sau alchine) sau aromatici (proveniți de la arene).
3.
Alcoolii se mai pot clasifica și după numărul de grupe hidroxil conținute în moleculă. Astfel, există monoalcooli, cu o singură grupă hidroxil (toți cei prezentați mai sus sunt monoalcooli), și polialcooli, cu mai mult de o grupă hidroxil.
În chimie, alcool este orice compus organic hidroxilici cu grupă funcțională hidroxil (-OH) care este legata de un atom de carbon saturat, in starea de hibridizare sp³. Grupa hidroxil poate fi legata de o catena saturata, din partea saturata a catenei unei alchene, sau de catena laterala a unei hidrocarburi aromatice. Formula generală pentru un alcool simplu, aciclic, este CnH2n+1OH.