Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-03-17T19:29:45+02:00
                                                 IN ROMANA
De-a lungul timpului , oamenii au ascultat la diferite tipuri de muzică . În trecut , oamenii folosit pentru a asculta muzică clasică . De exemplu , părinții noștri folosit pentru a asculta muzică folk , rock clasic sau operă . Acum , lucrurile sunt foarte diferite, deoarece generația noastră ca să se bucure de a asculta muzica de club , cum ar fi muzica house sau muzica rock .De ce muzica sa schimbat atât de mult ? Pentru că generația noastră este foarte dinamic și tehnologia a progresat foarte mult . Acum 50 de ani , cântăreții folosi pentru a compune melodii de instrumente muzicale , folosind doar sunetele naturale . Astăzi , cântăreți noștri folosesc calculatoare , mașini și o mulțime de lucruri de genul asta pentru a face muzica lor sună bine . De exemplu ,muzica rock folosi sunete artificiale, realizate de chitare electrice .De fapt, cred că vechea generație este foarte nemulțumit , deoarece vechile tipuri de muzica sunt foarte liniștitor , comparativ cu stilurile muzicale din zilele noastre . Deci , părinții noștri nu înțeleg de ce ne place muzica asta dinamic . Noi , de asemenea, nu înțeleg preferințele lor pentru că trăim în altă lume și stiluri .Acum , hai sa vorbim despre un tip vechi de muzică și un fel de curent de cântăreț :Muzica populară este un fel traditional de muzica . Termenul de " muzica populara " originea în secolul al 19-lea ca un termen de folclor muzical . Acesta a fost în contrast cu stilurile comerciale și clasice . Percy Grainger , Ralph Vaughan Williams și Béla Bartók au fost compozitori mai apreciate și au fost foarte populare .Pe de altă parte , metale grele este un cu totul alt fel de muzică . Cu rădăcini în blues -rock si rock psihedelic , trupele care au creat heavy metal a dezvoltat un sunet gros , masiv , caracterizat prin distorsiuni extrem de amplificat , solo-uri de chitara extinse , beat- emfatice , și intensitate în ansamblu . Primele trupe de heavy metal , cum ar fi Led Zeppelin , Black Sabbath și Deep Purple a atras un public numeros . În zilele noastre , multe dintre aceste trupe vechi sunt încă in ascultare! 
                                             IN ENGLEZA
  
Over the time, people have listened to different kinds of music. In the past, people used to listen to classic music. For example, our parents used to listen to folk music, classic rock or opera. Now, things are very different because our generation like to enjoy by listening club music, like house music or rock music. Why the music changed so much? Because our generation is very dynamic and the technology progressed a lot. 50 years ago, the singers use to compose songs by musical instruments, using only the natural sounds. Today, our singers use computers, machines and a lot of things like that to make their music sounds good. For example, the rock music use artificial sounds made by electric guitars. Actually I think the old generation is very unsatisfied because the old kinds of music are very soothing compared with the musical styles in our days. So, our parents don’t understand why we love this dynamic music. We also don’t understand their preferences because we live in different world and styles. Now, let’s talk about an old kind of music and a current kind of singer:The folk music is a traditional kind of music. The term “folk music” originated in the 19th century as a term for musical folklore. It has been contrasted with commercial and classical styles. Percy Grainger, Ralph Vaughan Williams and Béla Bartók were the more appreciated composers and they were very popular. On the other hand, heavy metal is a totally different kind of music. With roots in blues-rock and psychedelic rock, the bands that created heavy metal developed a thick, massive sound, characterized by highly amplified distortion, extended guitar solos, emphatic beats, and overall loudness. The first heavy metal bands such as Led Zeppelin, Black Sabbath and Deep Purple attracted large audiences. In our days, many of this old bands are still listening .
 Sper ca te-am ajutat!
18 4 18