Răspunsuri

2014-03-15T21:23:53+02:00
MgCl2+H20 si pui 2 in fata la HCl
MgCl2+H2 si pui 2 in fata la Hcl
CuCl2+H2 si pui 2 in fata la HCl
nu cred ca merge
ZnCl2+H20 si pui 2 in fata la HCl
MgCl2+H2O+CO2 si pui 2 in fata la HCl
ultima nu cred ca merge