Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-03-13T22:48:41+02:00
Abia acum, după scurgerea cîtorva decenii, ne putem da seama, cu claritate, că Marin Preda si Eugen Barbu au fost prozatorii care au blocat ascensiunea asa numitului „realism socialist”, atît prin particularitătile creatiilor proprii, cît si prin interventiile lor directe în viata literară din deceniile al saselea si al saptelea ale secolului al XX-lea. Cum se cunoaste, relatiile dintre cei doi nu au fost însă dintre cele mai cordiale, situatie confirmată de numeroasele relatări, mai mult sau mai putin credibile, apărute cu deosebire după 1990. Au dat năvală locurile comune vehiculate de partizanii si de adversarii celor doi, care au coborît abordările la un nivel de vulgaritate si indecentă proprie presei de scandal mahalagesc. Cu toate acestea, cei doi rămîn în atentia tinerilor cititori de azi, mărturie stînd, între altele, tezele de licentă si de doctorat care le sînt consacrate. Neajunsurile nu vin însă din dimensiunea interesului care le este arătat, ci mai curînd din absenta informatiilor profesioniste. Adică, în primul rînd, exacte. Chiar prozaice. Rari sînt cei care se dedică laborioasei activităti de culegere a acestora, deoarece se consideră că este vorba despre o factologie rusinoasă, nedemnă de zglobiul foiletonism. Printre putinele lucrări care umplu acest gol se numără si biobiliografiile. Care nu ar avea, în aparentă, nici un rol în viata literară contemporană. Alcătuirea lor cere însă tenacitate constantă, pe termen lung, precum si asumarea unui statut ignorat de cronicari. Printre autorii care nu au ezitat să se dedice unui asemenea capitol de istorie literară se află si Stan V. Cristea. După volumul dedicat, cîtiva ani în urmă, lui Constantin Noica, urmează acum Marin Preda. Repere biobibliografice (Bucuresti, ECR Editorial, 212, 611 p.).
1 5 1