Răspunsuri

2014-03-13T15:18:20+02:00
Ştefan Tipătescu, prefectul oraşului, este tipul junelui prim, al primului amorez,iar importanţa acestuia este dată de Caragiale prin aşezarea pe primul loc intabela „de persoane” cu sublinierea „prefectul judeţului”. Aducându-l in prim plan,scriitorul îl caracterizează astfel : „puţin agitat, se plimbă cu „Răcnetul Carpaţilor”in mână; e in haine de odaie.”Zoe Trahanache, soţia venerabilului domn Zaharia Trahanache, reprezintă înpiesă tipul adulterinei, femeia voluntară şi autoritară, unicul personaj feminin alpiesei şi figura feminină cea mai distinsă din dramaturgia lui Caragiale. Deşi nueste membră a partidului din care soţul şi amantul ei fac parte, ea conduce totuldin umbră datorită influenţei ei asupra acestora şi, de aGhiţă Pristanda, poliţaiul oraşului, este tipul servitorului, al omului slugarnic.Replica lui „curat”, devenită un tic verbal, reliefează această trăsătură dominantăa caracterului său – servilismul – şi este totodată o sursă a comicului de limbaj.ceea, pentru Farfuridiipartidul înseamnă în primul rând „madam Trahanache” şi apoi ceilalţi.Zaharia Trahanache, nenea Zaharia, este tipul încornoratului dar şi al ticăitului(după trăsătura dominantă). El este un încornorat simpatic, deoarece refuză săcreadă - din convingere, sau din „enteres” şi diplomaţie – în autenticitatea scrisoriide amor şi în adulterul soţiei.Iordache Brânzovenescu formează, împreună cu Farfuridi un cuplu comic atâtprin comportare, cât şi prin numele lor cu rezonanţe culinare.Cetăţeanul turmentat este, în general, tipul cetăţeanului comun şi al celui naivşi sincer, în special. Are un rol important în desfăşurarea acţiunii, deoarece el esteacela care găseşte scrisoarea, o pierde şi o regăseşte. Nae CaţavencuNae Caţavencu este tipul demagogului ambiţios. El este avocat, director-proprietar al ziarului „Răcnetul Carpaţilor”, prezident fondator al SocietăţiiEnciclopedice Cooperative „Aurora Economica Română” şi şef al „Grupuluiindependent”.Tot un tip demagog este şi Tache Farfuridi dar neînzestrat cu altitudinea şi cuşiretenia celui dinainte, fiind de fapt imaginea prostului fudul, a prostiei solemne.Este şi el avocat, ca şi Caţavencu, şi membru al comitetelor şi comiţiilor din careface parte şi Trahanache.Galeria demagogilor se îmbogăţeşte cu Agamemnon Dandanache, prezentând,cu evidentă ironie, este însă imaginea prostului ticălos, pentru că I.L.Caragiale a întruchipat în el politicianul mai prost decât Farfuridi şi mai canalie decâtCaţavencu