Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-01-12T15:05:07+02:00
1.Protecţia aerului       Pădurea nu este numai un peisaj frumos. Pădurile sunt un fel de plămîni ai pămîntului, uriaşe fabrici de oxigen. Nevoile de oxigen cresc anual cu 4-5% , iar posibilităţile lui de producere scad, din cauza diminuării suprafeţelor de pădure. Totodată, pădurea obsoarbe dioxidul de carbon în procesul fotosintezei, noxele şi gazele ce poluează aerul, reţine o mare cantitate de praf din atmosferă. Într-un an, 1 ha de pădure purifică aerul de 80 tone de praf, îl umezeşte şi-l împrospătează de 10 ori mai bine decît un bazin de apă cu aceeaşi suprafaţă.       Spaţiile verzi diminuează puternic zgomotele produse de vehicule, întreprinderi industriale etc, reprezentînd un adevărat ecran acustic. Perdelele forestiere şi grupele de arbori dintre locuinţele orăşeneşti reduc zgomotul pînă la 50%.
2.Protecţia apelor    Apa şi pădurea sunt indispensabile. Arborii din păduri, cu rădăcinile lor, reţin 40% din precipitaţiile atmosferice şi umezeala provenită din topirea zăpezilor, facilitînd infiltrarea treptată a apei în sol şi diminuînd forţa puhoaielor ce se scurg spre albiile rîurilor. Părticelele solide de sol, bolovanii şi pietrele aduse de torenţii de apă sunt reţinute de păduri şi nu ajung în bazinele de apă. În felul acesta pădurile le apără de colmatare. Pădurile din văile rîurilor reţin o mare parte din substanţele poluante ce se scurg de pe terenurile agricole, acţionînd astfel, ca veritabile filtre biologice. În acest mod pădurile stau la straja purităţii apelor în bazinele acvatice. Ele reglează şi regimul hidrologic al apelor curgătoare, prevenind substanţial inundaţiile din timpul ploilor torenţiale şi al topirii zăpezilor.
3.Protecţia solului    Pădurile contribuie la menţinerea sănătăţii solului prin reducerea eroziunii lor. Ele opresc vînturile care pot spulbera stratul fertil de sol de la suprafaţă; rădăcinile arborilor opresc torentele de apă, care în cîmp deschis spală cantităţi enorme de sol şi le depun în văi şi bazine acvatice. Picăturile de ploaie sunt interceptate de frunzele copacilor şi de litiera (stratul format din frunze uscate şi alte resturi organice care acoperă solul din pădure), micşorînd în felul acesta viteza apei pe versanţi, cît şi procesul de evaporare a apei din sol. Astfel un ha de pădure poate înmagazina  în sol, în primii săi 50 cm de la suprafaţă, o cantitate de aproximativ 1450 m³ de apă (echivalentul a 145 mm precipitaţii).
4.Protecţia şi ameliorarea climatică   Datorită structurii, densităţii şi dimensiunii arborilor, în interiorul pădurii se creează un climat propriu, cu însuşirile deosebite de cele ale terenurilor goale. În pădure temperaturile aerului sunt cu 2°-4° mai scăzute decît pe teren descoperit. Prin aceasta pădurea atenuează temperaturile excesive din timpul verilor aride. Prin evaporarea intensivă a apei prin frunzele arborilor, pădurile menţin o umiditate constantă a aerului, contribuind la reglarea regimului pluvial. De aceea, în popor se spune că ,,pădurea atrage ploaia’’. Acolo, unde sunt păduri multe, lipsesc secetele distrugătoare.
5.Pădurea în slujba sănătăţii şi recreării omuluiPădurea este izvor de sănătate şi linişte. Toate acţiunile pozitive exercitate de pădure asupra mediului înconjurător, stînd la straja sănătăţii acestuia, se reflectă în mod direct asupra sănătăţii oamenilor. Ansamblul condiţiilor favorabile vieţii create în pădure determină ca frecvenţa pulsului să se reducă cu 4-8 pulsaţii/ minut, să se tindă spre optimizarea tensiunii arteriale şi să favorizeze starea de bună dispoziţie. Pentru bolnavii cu unele afecţiuni respiratorii, pădurile de răşinoase sau amestec de răşinoase şi fag din zonele montane sunt benefice. Pădurea este cadrul cel mai prielnic pentru agrement şi turism. De aceea, majoritatea staţiunilor balneo-climatice sunt aşezate în sînul pădurii. Ea este un lăcaş biologic pentru un număr mare de plante medicinale. Nu există arbore ale cărui componente să nu fie, într-o formă sau alta, recoltate în scopuri de alimentaţie, medicinale, pentru extragerea coloranţilor sau confecţionarea obiectelor de artizanat, a instrumentelor muzicale etc. Un rol important ce revine pădurilor este şi cel de protecţie a monumentelor istorice şi de cultură naţională. Pădurile din jurul lăcaşelor de cult de la Căpriana, Hîrjauca, Japca, Saharna, Călărăsăuca, Ţîpova, Hîncu etc, sunt o dovadă în acest sens.
Sper sa te ajute asta .