Răspunsuri

2014-03-12T19:54:16+02:00
TEXTUL LITERAR ŞI NONLITERAR               
  MESAJUL
poate fi structurat sub forma unui TEXT LITERAR sau NONLITERAR, în funcţie de scopul comunicării şi modul particular de concretizare a informaţiei transmise.
  A.           TEXTUL LITERAR particularizează comunicarea artistică, pentru că în el se recunoaşte originalitatea reflectării lumii înconjurătoare de către creatorul operei artistice (populare sau culte). În text se manifestă funcţia poetică a limbajului, prin excelenţă reflexiv, întrucât expresivitatea conţinutului primează şi nu informaţiile înmagazinate. B. TEXTUL NONLITERAR este elaborat pentru a comunica un conţinut în care acţionează, cu precădere, funcţia referenţială. Vizează domenii diverse, de la cele ştiinţifice şi juridico-administrative la mass-media audio-vizuală, concretizându-se; cu ajutorul registrelor  lingvistice (oral/ scris; popular/ cult; regional, colocvial, argoul şi jargonul). Indiferent de textul funcţional reprezentat în comunicare, emiţătorul abordează obiectiv realitatea şi foloseşte un   limbaj comun, convenţional, prin excelenţă tranzitiv (scopul principal este de a transmite informaţii). 
2 4 2