Răspunsuri

2014-03-12T10:37:28+02:00
In triunghiul ascutitunghic ABC, cu AB<AC<BC, se construieste mediatoarea laturii [AC] care intersecteaza latura [BC] in M. Cunoscand AB=8cm si BC=13 cm, calculatiperimetrul triunghiului ABM. ... Mediatoarea segmentului [AC] intersecteaza mediatoarele segmentelor [AB] si [AD] in M, respectivN.